Hvem bliver vores nye lærer? – musik og matematik

Vi mangler en lærer, der kan undervise i musik og matematik 0. – 5. klasse​
Konkret tre klasser til hhv. musik og matematik

Der er mulighed for valgfagshold i musik.
Vores nuværende musiklærer har musik i 4.-6. klasse.

Du skal kunne klasserumsledelse og have lyst til pædagogisk udviklingsarbejde.
Vi vægter samarbejde med kollegaerne højt.

Vi ønsker en glad person med godt humør, der

  • er uddannet folkeskolelærer med musik og matematik som linjefag
  • er faglig & didaktisk nysgerrig, kan planlægge og strukturere indhold og undervisning
  • og brænder for at være med til at udvikle musik på Bifrost sammen med vores anden
    musiklærer 
  • det gælder også i forhold til matematik
  • er god til og har vilje til samarbejde med både børn og voksne
  • evner klasseledelse
  • vil arbejde tværfagligt
  • har et dejligt humør, lysten og viljen til at være en del af Bifrost

Vi har en lokal arbejdstidsaftale og ansættelsen vil være på 100% – eller efter aftale. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC/OC samt organisationsaftale ved Frie Grundskoler.

Bifrost har et pædagogisk værdigrundlag og læringssyn, se fx hjemmesiden ’Om Bifrost’ på
www.bifrost.dk, se film om Bifrost på www.bifrostintro.dk og Børneskolen Bifrosts Facebook.
 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du sende en mail til aj@bifrost.dk med tlf. nr. på, hvorefter du bliver ringet op.
Ansøgere, der indkaldes til samtale, inviteres til en rundvisning og præsentation af vores værdigrundlag og læringssyn på Bifrost. Der vil her være mulighed for at stille spørgsmål.
Ansøgningerne vil blive vurderet, efterhånden som vi modtager dem, hvorfor der løbende vil blive
indkaldt til rundvisning.
 
Ansøgningsfrist tirsdag den 21. juni 2022 kl. 12
Samtaler onsdag den 22. juni
Tiltrædelse 1. august 2022 – eller efter aftale

Ansøgningen sendes sammen med udtalelser elektronisk til
skoleleder Annie Jeppesen, aj@bifrost.dk