Om Bifrost

om bifrost

Ideen med Bifrost?

Glade børn fyldt med mod og vilje. Udvikling af blomstrende hjerner. (Ud)dannelse af børn i grundskolen, de skal leve og agere i et omskifteligt vidensamfund. Vi ved ikke, hvordan fremtiden bliver. Vi ved, at børnene skal lære at tage stilling og formidle, hvad de har på hjerte. De skal lære at sætte sig mål, at håndtere udfordringen og foretage vurderinger, så de kan klare si i hvilket som helst miljø. I hele spektret mellem det kendte og det nye.

Skabende virksomhed

Forudsætningen for at være kreativ er, at man kan fordybe sig, at man kan tilegne sig både færdigheder og viden – og at man evner at sætte det ind i en ny sammenhæng, tage stilling til, hvad man har lært, og hvad budskabet er. Æstetisk læreproces. 

Det er nødvendigt

 • at have fantasi
 • at være nysgerrig
 • at lære noget, dvs. færdigheder, viden og arbejdsmetoder
 • at kunne søge vejledning
 • at kunne tage stilling, formidle og føre en samtale

Vores valg har konsekvenser – Også dem vi ikke tager…

Gennem involvering i naturen og kulturarven opnår mennesket forståelse af verden og sig selv og får mulighed for at være med til at ændre såvel verden som sig selv. Viden og dannelse følges ad og udvikler forestillingsevne og evnen til at tænke selv, tage stilling og udtrykke sit budskab. Handlekompetence. Æstetisk læreproces. 
Mulighedernes børn og voksne i mulighedernes skole

De fire omdrejningspunkter:

 • Oplevelse, involvering, motivation
 • Dialog, lytte, tænke, tale, medbestemmelse og medansvar
 • Det gode arbejde: idé beslutning, planlægning, udførelse, formidling, værdsættelse og evaluering
 • “Indsigt i nødvendigheden”: viden og færdigheder er grundlaget for
 • “Den nødvendige indsigt”: dvs. at tage stilling til etiske og eksistentielle spørgsmål, indse og skabe værdier og holdninger

En lille – stor – skole,

 • hvor mange børn kender navnet på alle deres ca. 200 kammerater fra 0. -9. klasse
 • Morgensang for alle hver dag
 • Alle går i skole kl. 8-14 og kan blive i SFO, er en del af skolepengene
 • Livø hver eneste år for alle klasser
 • 8. og 9. klasse på studieture flere gange om året
 • Ingen prøver – i stedet fordybelse, fremlæggelse og feedback
 • Høj faglighed og stærkt fællesskab

Respekt for hinanden

I en verden, hvor vi alle er indbyrdes forbundne, er empati og evnen til at være konstruktiv vejen frem. Den respektfulde tankegang, hvor forskelle bydes velkomne, og hvor vi sørger at forstå hinanden, er anerkendelsen af hinanden afgørende vigtig. Det er den etiske tankegang også – ikke alt er i orden at sige eller gøre!