Studieture på Bifrost – i både 8. og 9. klasse

Skoletid
Mere skoletid, flere oplevelser og erfaringer, større indsigt – der er flere muligheder….
Daglig skoledag fra kl. 08.00 – 15.00 eller 15.30
Studieture, hvor børnene er afsted i flere døgn

På Bifrost har vi prioriteret studieture

Formålet er at styrke

 • fællesskabet på tværs af alder, klasser og trin
 • evnen til at bidrage til fællesskaber med initiativ, god stemning og handling
 • at børn og voksne har mulighed for at opleve/opdage hinanden i en anden sammenhæng og andre rammer
 • kultur/naturopleveler
 • besøg og samarbejde med erhvervsliv
 • ude-undervisning
 • praktisk arbejdsfællesskab fx planlægning, indkøb, madlavning, rengøring, bagagehåndtering
 • indtjening til studieture
 • selvstændighed når børnene kan klare at være hjemmefra i flere dage
 • ???

På Ældste 2, som er 8. og 9. klasse, er der hvert år fire ture

Social tur
2 døgn/1 overnatning
Ligger i begyndelsen af skoleåret

Formålet er at styrke fællesskabet blandt de to nye Ældste 2 klasser, der også arbejdede sammen et år, da de gik på Ældste 1 (6. og 7. klasse)

Der er en ‘primitiv’ tur, hvor børnene fx skal

 • cykle til deres overnatningssted
 • indkøbe, forberede og tilberede mad, sandsynligvis over bål
 • bo i telte
 • sammen på kryds i mindre og større grupper laver forskellige samarbejdsøvelser

Mad

 • madpakke til første dag medbringes
 • ikke yderligere egenbetaling

Historisk-politisk-kulturel tur
4 døgn/3 overnatninger

Ligger efter efterårsferien, ofte i uge 45

Formålet er at styrke fællesskabett og give Ældste 2 indblik og mulighed for at udvikle sig personligt, socialt, fagligt og tværfagligt i ‘den virkelige verden’.

Det er en tur, hvor

 • rejsen foregår enten med bus, tog eller fly
 • vi bor på Bed & Breakfast eller hotel
 • rejseforsikring er tegnet
 • der er planlagt udflugter og besøg på fx museer, skoler, virksomheder, teatre
 • fremmedsprog anvendes i praksis

Fotos

Livø

3 døgn/ 2 overnatninger

Ligger i slutningen af skoleåret

Turen er for alle børn og voksne, dvs. 0. – 9. klasse

Formålet er at styrke fællesskabet på tværs af alder. At vi oplever hinanden i en anden sammenhæng og hen over flere dage. 
Der er mulighed for ude-undervisning- og naturoplevelser

Vi har et fælles emne. Vi er sammen både som hel skole, som trin, klasser og i mindre grupper. Ældste Trin 2 er projektledere i grupperne. 

Børn og voksne har mulighed for at opleve/opdage hinanden i en anden sammenhæng og andre rammer. 

Praktisk arbejdsfællesskab fx planlægning, indkøb, madlavning, rengøring

Selvstændighed når børnene kan klare at være hjemmefra i flere dage

Mad

 • madpakke til første dag medbringes
 • ikke yderligere egenbetaling

Økonomi – forældrebetaling

Forældrebetaling for alle studieture er i alt 3.500 kr. – dertil kommer frokost og aftensmad på to af turene. 

De 3.500 kr. er et i alt-beløb.
Kontkret indbetales i 7. klasse 3.500 kr. minus indbetalt depositum ved skolestart. 

Hvis man har indbetalt depositum på 1.650 kr., da barnet begyndte på Bifrost, er indbetalingen i 7. klasse 3.500 kr. – 1.650 kr. = 1.850 kr.

Beløbet bliver opkrævet via skolepenge for februar. 

Når det sker i 7. klasse, handler det om, at vi her planlægger og bestiller studieturen for det kommende år. Da der er mange personer, der skal afsted, to klasser og tre lærere, er det nødvendigt, at vi i god tid booker turen. Hvis et barn flytter fra Bifrost, betales for allerede indbetalt beløb til studietur.

Vi kan opfordre, at klasserepræsentanterne i 0. klasse opretter en opsparing, hvor der årligt indsættes et beløb, så når klassen kommer i 7. klasse er pengene klar til indbetaling 1. februar.

De fire studieture både i 8. og 9. klasse kan naturligvis ikke finansieres via éngangsbetalingen på 3.500 kr. Bifrost prioriterer såvel ‘kroner’ som lærertimer, så vi kan gennemføre studieturene. 

Rejseforsikringen dækker fx hjemtransport og lægebehandling på stedet. På forældreintra lægges rejseforsikringen, så alle kan se, hvad den præcis dækker. Det er en privat beslutning og handling, om man vil tegne yderligere forsikring. 

Det er et forældreansvar, at alle børn har gyldigt pas og gyldigt blåt sygesikringsbevis med på studieturene.

Økonomi – indtjening

Klasserne tjener også selv penge til studieturen. Vi opfordre alle forældre til at være opmærksomme på, om der fx allerede i løbet af mellemtrinstiden er mulighed for at klassen kan ‘gøre noget’, så de tjener penge. 

Klasselærerne er især på Ældste 1 opmærksomme på om der i skoleregi kan tjenes penge, fx ved loppe/marked, issalg sidste skoledag, eftermiddagsmad. 

Klassens optjente penge sættes ind på en særlig Bifrost-klasse-konto.