Pædagogisk profil

På Bifrost mener vi, at kunst kan noget særligt i forhold til læring. Kunsten kan provokere eleverne til at tage stilling, få dem til at undre sig, til at glemme sig selv og til at leve sig ind i det, de skal lære. Det er i korte træk det fundament, vi bygger vores pædagogik på.

Det er vigtigt for os at prioritere det faglige niveau. På Bifrost mener vi, at vi svigter børnene hvis vi ikke udstyrer dem med en solid faglig ballast. Lærer børnene eksempelvis ikke at læse, vil de få store problemer i stort set alle fag senere.

Udover fokus på den æstetiske læreproces lærer elever på Bifrost at opbygge personlige og sociale kompetencer. De lærer at tage vare på sig selv og det samfund, de er en del af. På Bifrost er rummelighed ikke noget, vi blot taler om – det er noget, vi er. 

Demokratisk handlekompetence
Æstetiske læreprocesser - At sige ja
Det gode arbejde - fra yngste til ældste trin
Afsluttende projekt-prøve
AHA - Resonansbund for evaluering
Alsidig udvikling - lærernes fokus